Mjällomskola försenas

Mjälloms byaförening väljer att skjuta upp starten ett år på sin friskola. Orsaken är att tiden enligt Inger Ripatti Sjölander, ordförande i byaföreningen varit för knapp för att få till stånd en fungerande och bra organisation.
Friskolan i Mjällom kommer nu att öppnas först höstterminen 2003. Det är slutligen skolverket som bestämmer om byaföreningen får senarelägga friskolestarten.