Vårbudgeten presenteras idag

Översvämningsdrabbade kommuner får extrapengar och regeringen vill skjuta till 2,5 miljarder för att täcka ökade kostnader för sjukskrivna. Det är några av förslagen i årets vårbudget som presenteras i dag.
Regeringen föreslår ett tillskott på 55 miljoner kronor till de kommuner som drabbades av översvämningar sommaren och hösten år 2000. Sen tidigare har 65 miljoner beviljats i bidrag till de kommunerna. Ett annat förslag är ett tillskot på 2,5 miljarder för att täcka kostnaderna för att fler och fler blir långtidsjukskrivna i Sverige. Bara i Västernorrland fanns det i februari i år drygt 8000 personer som var långtidsjukskrivna, det vill säga sjukskrivna en månad eller mer. Det är nästan lika många som antalet arbetslösa och på fem år är det en ökning med över 100 procent. Men regeringen presenterar inga mål för hur mycket dom vill att sjukskrivningarna ska minska, och det är också oklart hur det ska gå till att minska sjukskrivningarna. I vårbudgeten skriver regeringen att man vill återkomma till denna fråga i nästa vårbudget 2003