Elva miljoner till Holmen

Energimyndigheten har beviljat Holmen Paper AB drygt elva miljoner kronor i stöd för att genomföra ett projekt som syftar till att göra tillverkning av pappersmassa mer efektiv ur energisynpunkt.
Projektet innehåller två huvuddelar och kommer att bedrivas vid Bravikens pappersbruk i Norrköping. Energimyndighetens bidrag utgör drygt 28 procent av hela projektkostnaden.