Människans mått - om mätandets möjligheter och problem

Människans mått skildrar vår tids besatthet av alla slags mätningar. Programmet sändes mellan 2014 och 2019. Våren 2020 återutsänds 12 utvalda program.