Mat i vården undersöks

Nu ska mathanteringen inom vårdens storkök i Dalarna ses över. Länsstyrelsen gör i sommar och i höst en genomgång av hur mat hanteras på sjukhus och andra vårdinrättningar.
Koka-kylmetoden har blivit allt vanligare inom storkök, Den innebär att maten lagas och kyls ned på en plats, för att sedan transporteras till ett annat kök där den värms upp. Om hanteringen inte sker på rätt sätt så kan bakterier bildas och följden bli matförgiftning. Koka-kyl maten ges dessutom oftast till gamla och sjuka med redan nedsatt immunförsvar. Länsveterinär Olle Rydell säger att det inte finns några signaler om att det inte skulle gå rätt till i Dalarna, men att det efter den senaste tidens larmrapporter om matförgiftning på andra håll i landet finns anledning att se över mathanteringen inom vården.