Satsning på fiskberedning i Rone

Ett tag såg det ut som om det inte kom att bli någon fiskeverksamhet i Ronehamn i framtiden, men det kommer att bli både fiskrestaurang och fiskberedning i Ronehamn. Redan nu byggs restaurangen och det kommer att förädlas fisk i Rone i höst, men i mindre skala än vad ursprungsplanerna avsåg.