Naturskyddsföreningen varnar för giftiga kemikalier

1:20 min

Trots att det till viss del blivit bättre finns det fortfarande för mycket giftiga ämnen i de plaster som vi handskas med varje dag. Gifterna är skadliga både för människor, djur och miljön och nu vill Naturskyddsföreningen att politikerna ska vakna.

– Det finns en lång rad problem med plastsamhället och många plastkemikalier är farliga för hälsan och miljön. Där måste politiken ta ett ansvar och börja fasa ut och byta till bättre kemikalier, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Att plast är farligt har vi vetat länge, finns det något nytt i den här rapporten?

– Vi ser ett mönster där vissa kategorier av plastkemikalier måste fasas ut på bredden. Det har funnits enskilda studier om enskilda ämnen. Nu tittar vi på hela plastsamhället och slutsatsen är att vi måste plastbanta för att få bort värstingkemikalierna, säger Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson lyfter fram att man vill ha en samreglering av kemikalier i grupper så de kan bli lättare att förbjuda istället för som i dag där regleringen ser över kemikalie för kemikalie och det finns tusentals olika sorter.

Samtidigt påpekar han att det kan vara mycket svårt för vanliga människor att se vad det är för typer av kemikalier plasten i det privata hemmet och tar en leksakselefant som exempel.

– Vi har tittat på en plastelefant och frågat tillverkaren och återförsäljaren vilka kemikalier som ingår men får inga tydliga svar. Det är en mjuk plastleksak som sannolikt innehåller ämnen som kan påverka vår reproduktionsförmåga och för foster, sådant ska inte finnas i leksaker, säger Mikael Karlsson.