Studio Ett fällt av Granskningsnämnden

Studio Ett fälldes idag i Granskningsnämnden efter att ha intervjuat en svensk nazist, som reste till Ukraina för att stödja nationalistiska krafter som finns i landet. Granskningsnämnden anser att inslaget strider mot bestämmelsen mot radions särskilda genomslagskraft. Jag och redaktionen tar fällningen på stort allvar.

Samma dag som inslaget sändes hade Putin försvarat Rysslands agerande på Krim med att den nya regeringen i Kiev hade inslag av fascism och högerextremism. Samtidigt stod det klart att högerextrema svenskar valt att åka till Ukraina som frivilliga för att stötta Svoboda.

Denna utveckling var relevant att försöka beskriva, och Ekot intervjuade en representant från Svenskarnas parti. I påannonseringen benämndes Svenskarnas parti som ”nazistiskt”. Reportern ställde i intervjun korta, raka frågor för att få nazisten att utveckla sina tankegångar och därigenom visa hur extrema åsikterna är.

I direkt anslutning till intervjun intervjuades en docent i historia som satte intervjun i ett sammanhang. Han betecknade de tillresta högerextremisterna som ”konfliktturister”, och menade att både den intervjuade nazisten och Putin har fel när de påstår att det skulle vara en fråga om en nationalistisk revolution. 

Granskningsnämnden menar att det är möjligt för SR att intervjua personer som har radikala och antidemokratiska åsikter utan att det strider mot kravet på opartiskhet.

Nämnden menar vidare att  vi satte nazistens uttalanden i en kontext och att det stod klart att han tillhörde en grupp radikala högerextremister. GRN menar dock att det inte uppväger att programledarna eller reportern inte tydligare tog avstånd från uttalandena.

Vi har under våren haft en intensiv diskussion om hur vi hanterat högerextrema och rasistiska åsikter i sändning. Vi kommer nu noga analysera GRN: beslut och konkretisera vad det innebär i praktiken.

I vår ambition att granska och skildra rasismen i Sverige och resten av världen, brast vi denna gång att tillräckligt tydligt ta avstånd från åsikterna.

Vi beklagar det och har lärt oss mycket av diskussionen.