Silvermuseets chef får kunglig medalj

Silvermuseets chef, Ingela Bergman, har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band. Hon får utmärkelsen för framstående insatser inom subarktisk landskapsforskning.

Medaljen överlämnas onsdagen den 11/6 vid en ceremoni i Stockholms slott.

– Jag är naturligtvis oerhört glad och tacksam över utmärkelsen. Det här är ett erkännande av Silvermuseets och INSARC:s verksamhet och visar att kvalificerad forskning med framgång kan bedrivas långt från universitetens campus, säger Ingela Bergman i en kommentar.

– Under de dryga 15 år som vi har bedrivit forskning har vi mött stora doser skepsis från myndigheter, museer och universitet - och inte minst politiker på regional och nationell nivå. Vi har fått veta att forskning absolut inte hör hemma på ett litet museum i en liten ort i Norrbottens inland. Nu har vi fått ett verifikat på att vi lyckats och det är fantastiskt glädjande.

– Arjeplog är en kommun som vågar ta rejäl sats mot framtiden – en framtid där kvalificerad teknik, forskning och utbildning inte är främmande. Vi har bidragit med våra naturtillgångar i skogsnäring, gruvnäring och vattenkraft. Nu är det dags för en fjärde naturresurs – hjärnkraften - att tas i anspråk. Jag hoppas att Silvermuseets och Arjeplogs framgång på forskningsarenan stimulerar andra små kommuner – inte minst i glesbygd – att våga satsa på forskning.