Flyg avslöjar körskador i skogar i Örebro län

1:28 min

För första gången har Skogsstyrelsen kontrollerat skogarna i Örebro län från luften. Flygningen visar att på flera ställen har det förekommit körskador nära vattendrag i samband med skogsavverkningar.

– Av 90 objekt är det ett 20-tal som vi kommer att göra besök på, säger Urban Pettersson som är konsulent på Skogsstyrelsen i Örebro.

Han menar att det är svårt att veta hur allvarliga skadorna är från en helikopter och därför kommer man att göra besök på marken.

Vid fältbesöken kommer Skogsstyrelsen att göra en bedömning om körskadorna ska åtgärdas eller om de ska lämnas som de är. I värsta fall kan det bli tal om vite om skogsägaren inte åtgärdar skador som ska åtgärdas.

Olika maskiner och lastbilar som transporterar virke kan orsaka körskador som gör att vattendrag i närheten drabbas. Det handlar framför allt om rester från skogsavverkning, kemikalier och tungmetaller som hamnar i vattnet.

Det går att avverka skog med mindre körskador menar Urban Pettersson på Skogsstyrelsen.

– Man kan planera så att man inte går in i de lägsta delarna med maskiner, för det är där man får de stora körskadorna, om det är möjligt undvider man att korsa vattendragen. Det finns en del annat att göra och då minskar läckaget ut rakt in i våra vattendrag, säger Urban Pettersson på Skogsstyrelsen i Örebro.