S i Örebro vill inte ha nya tidens dagmamma

1:52 min

I ett utspel i sociala medier kallar Örebros kommunalråd Thomas Esbjörnsson (S) pedagogisk omsorg för ett påhitt av regeringen. Och det landar inte helt rätt hos samarbetespartnern Lennart Bondeson (KD).

Socialdemokraterna i Örebro är inte glada över att behöva ge skattepengar till pedagogisk omsorg för barn, den nya tidens dagbarnvårdare. Nyligen godkändes en ny familj för omsorgsformen, och Esbjörnsson gillar inte omsorgsformen.

Kristdemokraten Bondeson reagerar och tycker att lokala politiker inte ska tycka och tänka nåt om sånt som staten har ålagt kommunerna att göra.  

– Det kan vara lite olämpligt att kritisera den reformen som alla kommuner är skyldiga att ge möjlighet till föräldrar att välja.

Kritisk på staten

Thomas Esbjörnsson menar att han kan kritisera det staten ålägger kommunerna, pedagogisk omsorg är inget man förhandlat om i samarbetet med Kristdemokraterna och Centern.

– Jag tycker det är en nationell fråga och det kan vi ta en diskussion kring. Ska det vara en vits att ha partival måste vi också göra klart för väljarna var vi är olika varandra, säger Thomas Esbjörnsson.

Det är bara ett fåtal familjer som blivit godkända för att bedriva pedagogisk omsorg i Örebro kommun. Man kan ta emot egna och andras barn i hemmet eller i en annan lokal, ensam eller i samarbete med andra i liknande verksamhet.

Synen på skattepengar delar

Det Esbjörnsson retar sig på är att pedagogisk omsorg får del av skattepengar utan att samhället kan ställa motkrav på pedagogisk kvalitet eller utbildning.

– Det följer ingen läroplan, det finns heller inget krav på utbildning, utan man ska ha en viss erfarenhet. Man kan till exempel ha varit au pair i kanske fyra månader, mer behövs inte, menar Thomas Esbjörnsson (S).

Lennart Bondeson menar att pedagogisk omsorg ska ses som ett komplement till vanliga förskolan, nåt som en del familjer kan behöva i vissa skeenden av barnens liv.

– Vi vill inte bara att det ska finnas en form, vi vill lägga makten och rätten hos föräldrarna, kommunen ska erbjuda många möjligheter, tycker Lennart Bondeson (KD).