Vedeldning farlig utsläppskälla visar nya prognoser

5:09 min

Utsläppen av hälsofarliga förbränningsartiklar från småskalig vedeldning, beräknas öka inom EU. Vedeldning kommer därför att bli den utsläppskälla av hälsofarliga småpartiklar som om några år kommer att ha störst negativ påverkan på människors hälsa inom EU. Det visar nya prognoser från det internationella forskningsinstitutet IIASA. Reportage av Sven Börjesson, Sveriges Radio.