Högskolan får mer pengar

Jönköping är en av de 10 högskolor i landet som får ökade anslag av regeringen. Det handlar om 4,8 miljoner kronor inför nästa läsår vilket också betyder fler utbildningsplatser.
Totalt omfördelar regeringen 144 miljoner kronor som förs över från de högskolor som har svårigheter att rekrytera studenter till de högskolor som har ett högre söktryck och har möjlighet att ta emot fler studenter. Totalt rör det sig om ca 3.000 utbildningsplatser som omfördelas. Utbildningsminister Thomas Östros säger att det är viktigt att pengarna för högre utbildning utnyttjas fullt ut och att inga utbildningsplatser står outnyttjade.