Unik metod sanerade oljedepå

BDX Miljö har tillsammans med tre bensinbolag, samt Gällivare energi och Gällivare kommun genomfört ett unikt saneringsprojekt i Gällivare. Tillsammans har de sanerat en gammal oljedepå med hjälp av en helt ny teknik.

Det aktuella området ligger granne med värmeverket i Gällivare och har fungerat som oljedepå sedan 60-talet med ett anslutande järnvägsspår. Anläggningen upphörde i slutet av 80-talet och marken visade sig vid undersökning på extrema föroreningar som skulle bli mycket, mycket dyra att sanera bort på traditionellt sätt.

Då togs beslutet att testa någonting helt nytt.

Man har grävt upp allt dåligt material, sedan tillfört näring och bakterier i massorna som sedan lades tillbaka igen, ovanpå syrgasslangar. Efter ett år var de krävda mätvärdena uppnådda och slutrapporten godkänd av kommunen.

Nu återstår vissa återställningsåtgärder på området och de kommer enligt ett pressmeddelande att utföras nu i sommar.

BDX Miljö är ett dotterbolag till BDX och arbetar med olika verksamheter som är miljörelaterade.