Protest mot förskolebygge

Föräldrar och grannar protesterar nu mot att förskolan i Trånghalla ska byggas ut.
I ett brev till stadsbyggnadsnämnden påpekar de att en utbyggnad innebär att ett viktigt fritidsområde, som idag används av barnen i Trånghalla, försvinner. De kräver därför att ett nytt område för fritidsaktiviteter ställs i ordning om utbyggnaden genomförs. Och att vägar och trottoarer anpassas för ökad biltrafik i området.