Stockholm stad köper inte Hertha Hillfons ateljé

1:05 min

Under våren har röster höjts för att göra Hertha Hillfons ateljén till ett museum och i måndags hade föreningen Hertha Hillfons vänner sitt första möte på konstfack i Stockholm med målet att skapa Sveriges första kvinnliga konstnärshem. Men frågan om finansiering är inte löst. Och nu är det klart att Stockholm stad inte kommer att gå in och köpa fastigheterna, något den rödgröna oppositionen ville utreda.

När Stockholms kulturnämnd sammanträdde igår så slog kulturförvaltningen fast att det är de anhöriga i första hand som måste bilda en stiftelse eller hitta en annan driftsform för att kunna skapa ett museum på platsen. Arne Leeb förestår Hertha Hillfons dödsbo.

- Barnen har inte råd att fortsätta förvalta den här relativt stora anläggningen.

Annonsen för att sälja huset och ateljén ligger ute. Ska ni gå vidare med den försäljningen nu?

- Vi har väl planerat sen tidigt i januari att ha den här planen för försäljningen av huset och vi har inte velat avbryta den dramatiskt innan vi vet någonting om alternativa lösningar. Men vi kommer heller inte gå vidare med det när vi har en, om vi har en känsla för att vi har en annan lösning. Och den lösningen är naturligtvis att vi får en finansiär till fastigheterna så att vi kan bygga upp en museiverksamhet och en kulturell mötesplats här ute.

Vilka möjligheter till finansiering ser du?

- Ja, jag har väl varit relativt försiktig med det fram till bara för några veckor sen när jag ändå kände att både näringsliv och nu också politiker är intresserade och engagerade i frågan. Och det innebär att jag hoppas på en lösning helst före sommaruppehållet, alltså innan veckan efter midsommar.