Natur

Fortsatt arbete med att bilda nationalpark av Vålådalen-Sylarna-Helags

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Jämtlands län har bestämt att de ska starta den process som kan leda till att det bildas en nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags.

En förstudie visar att flera aktörer är positiva till att gå vidare i processen att bilda en nationalpark.

Det är en lång process och nu ska Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtlands län ta fram en plan för hur arbetet ska gå till.

Bland annat behöver man ta kontakt med markägare i området för att komma fram till vilka markområden som kan tänkas ingå i nationalparken.