OECD: Höj svenska miljöskatter

1:41 min

Den svenska regeringen bör höja miljöskatterna för att kunna nå våra miljömål. Det säger den internationella samarbetsorganisationen OECD i en rapport som presenteras idag där man granskat Sveriges miljöpolitik mellan åren 2004 och 2012.

– Det Sverige kan vara mest stolt över är att ni varit beredda att använda skatter för att förändra spelplanen mot en renare miljö och en grönare ekonomi, säger OECDs miljöchef Simon Upton.

Det är ett framgångsrecept som andra länder bör följa följa, men OECD vill nu se en skärpning av den internationellt sett höga svenska koldioxidskatten. Vi betalar den när vi kör bil, handlar, värmer våra hus och köper tjänster, men jordbruket, skogsbruket, fisket, flyget och sjöfarten slipper undan. Regeringen har börjat plocka bort undantagen för koldioxidskatt i vissa sektorer, men OECD vill att det ska ske fullt ut.

Sverige har minskat klimatutsläppen på hemmaplan med 20 % sedan 1990 och kommer att klara EUs mål, men tillverkningen av alla prylar vi importerar och alla utlandsflygresor släpper ut mycket i andra länder istället.

I rapporten föreslås också att regeringen återinför konstgödselskatten för att rädda Östersjön från ytterligare övergödning och dessutom inför nya skatter på miljöfarliga kemikalier och på verksamhet som förstör ekosystemen, men istället fortsätter att sänka skatten på arbete, så kallad grön skatteväxling.

OECD granskar regelbundet sina 34 medlemsländers miljöpolitik och det här är tredje gången för Sveriges del. Thomas Sterner, som är professor i miljöekonomi och en av huvudförfattarna till FN:s senaste klimatrapport, var med och skrev den första OECD-rapporten om svensk miljöpolitik på 1990-talet och välkomnar den nya.

- Jag tror att den kan användas för att stärka svensk miljöpolitik. Det här är ju inte i så stor utsträckning OECD mot Sverige, utan det här är ju de krafter som vill ha en bra miljöpolitik å ena sidan och de olika specialintressen som kämpar emot å andra sidan, anser professor Thomas Sterner vid Göteborgs Universitet.

Mer om OECDs granskning av den svenska miljöpolitiken hör du i Vetenskapsradion Klotet idag kl 13.35 i P1 i en direktsändning från Rosenbad. Länk till en sammanfattning av OECDs rapport.