Regionen skjuter till 500 miljoner till sjukvården

Efter en sexton timmar lång debatt klubbades till sist budgeten i Västra Götalandsregionen för 2015 och det blev enligt förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

I korthet innehåller budgetförslaget 500 miljoner kronor mer till sjukvården och ytterligare 275 miljoner till trafikförsörjningsprogrammet.

I de 500 miljonerna till sjukvården så står knappt hälften, 220 miljoner för högre indexuppräkning. Även lägre effektiviseringskrav på 75 miljoner och 83 miljoner till akutsjukvården ingår i pengarna till sjukvården.

Budgetförslaget är dock underfinansierat och det kan bli aktuellt med en skattehöjning.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har meddelat att de vill återkomma efter höstens val med förslag om en eventuell justering av skattesatsen.

Budgeten fastslås slutgiltigt i november då det nytillträdda fullmäktige får ytterligare en möjlighet att besluta om budgeten för nästa år.

Budgetbeslutet avgjordes i propositionsordning genom votering där Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag fick 73 röster och Moderaternas förslag 39 röster. 37 ledamöter avstod från att rösta.

Samtliga oppositionspartier reserverade sig mot beslutet.