Nordea återkallar optionsprogram

Styrelsen för bankkoncernen Nordea har efter den senaste tidens debatt och kritik från finansminister Bosse Ringholm, beslutat återkalla förslaget om optionsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda . Diskussioner med de större aktieägarna visade att optionsprogrammet inte skulle få tillräckligt stort stöd vid bolagsstämman den 24 maj.