Mildare straff för våld mot kvinnor

1:17 min

Hovrätten ändrar påföljden till fem månaders fängelse för en 34-årig man från Hälsingland som dömts för våld mot tre kvinnor han haft en relation till under perioden 2007-2011. Lång utredningstid är motivet till mildare straff enligt Hovrätten.

– Upprörande att lång handläggningstid påverkar straffvärdet, säger advokat Gunilla von Wachenfeldt som företräder kvinnorna.

Tingsrätten dömde tidigare mannen till 6 månaders fängelse för fyra fall av misshandel och ett olaga hot.

Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten när det gäller skuldfrågan och han ska betala ett skadestånd till varje kvinna.

Det är advokat Gunilla von Wachenfeldt som företräder de tre kvinnorna nöjd med.

– Hovrätten har ju fastställt att gärningarna hänt och tilldömer kvinnorna skadestånd. För mina klienters räkning så är det så att han har begått de här brotten det är vad de här domarna innebär.

Däremot anser Hovrätten att det tog lång tid, två år, mellan polisanmälan och delgivningen av åtalet.

Därför reduceras straffet till fem månaders fängelse.

– Skälet att det beror på att det tagit två år för den här förundersökningen att genomföras är upprörande. Att handläggningen av ett ärende drar ut så att straffvärdet minskar är upprörande, säger Gunilla von Wachenfeldt.