Inga förutsättningar för svensk skiffergas

1:26 min

Det finns inga förutsättningar för omfattande gasutvinning ur alunskiffer i Sverige. Detta konstaterar Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i en ny rapport. Bilden av att stora delar av Sverige skulle vara exploateringsbara har inte varit riktig, menar man.

- Tittar man på internationella sammanställningar på var det skulle finnas tillgångar av skiffergas i Sverige så stämmer inte det. Det beror bland annat på att man har felaktiga kartor där man har angett att det i större delar av landet skulle finnas skiffer som skulle kunna innehålla gas, säger Mikael Erlström på SGU.

Enligt sammanställningen från SGU handlar det om mindre än en procent av Sveriges yta där man kan hitta skiffer med gas. Dessutom är områdena för eventuella fynd av den termiska skiffergasen mycket begränsade.

- Det vill säga djupt liggande skiffergas som den typ som man nu exploaterar i USA. Det är i stort sett bara i vissa områden i Skåne som skiffern ligger tillräckligt djupt för att man skulle kunna hitta sådan gas, säger Mikael Erlström.

Men i just de här områdena verkar gasen redan ha försvunnit på grund av miljontals år av rörelser i berggrunden.

Att det som rapporten visar helt skulle avvärja intresset för alunskiffer i Sverige vill Mikael Erlström däremot inte spekulera i. Det finns fortfarande exempelvis metaller i skiffern som kan vara intressanta för utvinning.

För Carl Piper som länge kämpat mot utvinning av alunskiffer i Skåne är det ändå en glädjande nyhet.

- Utomordenligt glädjande. Det är lite grann av det vi i "Heaven or Shell", som bedrev den här kampanjen, har sagt. Sannolikt finns det inte tillräckligt mycket för att utsätta den Skånska jorden för de faror som den här typen av utvinning skulle kunna innebära, säger Carl Piper.