Regionkort föreslås i Mälardalen

Kollektivtrafiken i Mälardalen bör samordnas så att de som reser över länsgränserna kan köpa ett särskilt regionkort. Det föreslår centerpartiet i Stockholms län.
Kerstin Lundgren som är centerns länsordförande säger att det måste bli billigare att resa kollektivt för de som långpendlar inom Mälardalen. Centerns förslag är att Stockholms läns landsting ska förhandla med övriga landsting i regionen om att samordna taxorna i kollektivtrafiken.