Felaktiga kartor om skiffergas

1:04 min

Det finns inga förutsättningar för omfattande gasutvinning ur alunskiffer i Sverige. Det konstaterar Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, i en ny rapport.

Bilden av att stora delar av Sverige skulle vara exploateringsbara har inte varit riktig, menar Mikael Erlström på SGU.

– Tittar man på internationella sammanställningar om vad det skulle finnas för tillgångar på skiffergas i Sverige så stämmer inte det. Det beror bland annat på att man har felaktiga kartor. Man har angett att i större delar av Sverige skulle det finnas skiffer som skulle kunna innehålla skiffergas, säger Mikael Erlström.

Så är alltså inte fallet. Enligt sammanställningen från SGU handlar det om mindre än en procent av Sveriges yta där man kan hitta skiffer som skulle kunna bilda gas. Dessutom är områdena för eventuella fynd av den termiska skiffergasen mycket begränsade.

– Det vill säga djupt liggande skiffergas, som den typ som man nu exploaterar i USA, det är bara vissa områden i Skåne där skiffern ligger tillräckligt djupt för att man skulle kunna hitta sådan här termisk skiffergas, säger Mikael Erlström.

Men i just de här områdena verkar gasen redan ha försvunnit ur skiffern på grund av miljontals år av rörelser i berggrunden.

Att det som rapporten visar helt skulle avvärja intresset för alunskiffer i Sverige vill Mikael Erlström däremot inte spekulera i. Det finns fortfarande exempelvis metaller i skiffern som kan vara intressanta för utvinning.