Svenska kvinnor reser till krigets Syrien

1:45 min

Omkring 15-20 unga kvinnor från Sverige har hittills åkt ner för att stötta muslimska rebeller i krigets Syrien. Den bedömningen gör Magnus Ranstorp, terrorexpert vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Ranstorp är kritisk till att svenska kommuner inte gjort mer för att förhindra de unga kvinnorna från att åka till krisens Syrien.

– Det är relativt unga kvinnor, relativt påverkbara kvinnor. Vissa gör det av starka ideologiska skäl, men jag kan inte tänka mig att de inte blivit hjälpta på vägen med indoktrinering och rekryteringen när det gäller att resa ner det, att komma i kontakt med de här sfärerna, säger terrorexpert Magnus Ranstorp.

Ranstorp följer de svenska kvinnor som åkt Syrien bland annat via sociala medier, som Facebook och Twitter.

– Det handlar om uppskattningsvis 15-20 kvinnor. Ofta är det på sociala medier vi ser dem stoltserar med vapen eller att de försöker locka ned andra personer att åka ned. Många kommer från Göteborg. På senaste tiden också från Stockholm.

Kvinnorna som åker till Syrien kan delta i konflikten genom att gifta sig med en man som går ut i krig och därmed riskera att bli änka efter en martyr. Men kvinnorna kan även ges andra uppgifter, enligt Magnus Ranstorp.

– Det finns administrativa funktioner som behöver fyllas. De deltar i humanitära aktiviteter och om de gifter sig så tar de hand om hemmet, men också andra kvinnor.

Magnus Ranstorp anser att det svenska lokalsamhället och kommunerna måste bli mer aktiva i att fånga upp grupperna som lockas till striderna i Syrien.

– Det här har vi påpekat ganska länge att det är ett glapp mellan stat och kommun. Staten har gjort ganska mycket när det gäller att förebygga den här verksamheten, men på lokal nivå, överallt där jag har åkt, har man inte ens diskuterat den här frågan, säger Magnus Ranstorp.