Nytt jämställdhetspris

Ett nytt pris, Forumpriset, ska nu årligen börja delas ut till den lärare vid Linköpings universitet som på bästa sätt har verkat för jämställdhet i sin undervisning.
Priset är instiftat av Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning. Alla anställda och studenter vid Linköpings universitet kan nominera kandidater till priset som kommer att delas ut den 4 juni.