Därför blir asylsökande kvar trots utvisningsbeslut

2:37 min

Myndigheterna vet var de befinner sig, ändå kan flera tusen utvisningar av asylsökande som fått avslag inte genomföras. Antalet fall av den här typen har ökat med 92 procent de senaste sex åren.

– Ibland tycker man det är lite märkligt att Migrationsverket lämnar över de här ärendena till oss, för de är ju lika insatta som oss i problematiken att vi inte kan verkställa besluten, säger Lars Skoglund, verkställighetsansvarig på Gränspolisen i Västra Götaland.

Är det ofta så?
– Ja, alltså vi får mycket ärenden på somalier, libaneser och statslösa. De vet ju lika bra som oss att de blir ju bara liggande i ett arkiv.

I dag har polisen fler ouppklarade utvisningsärenden än någonsin tidigare. 22 500 personer. Det är en ökning med 74 procent över sex år, och det handlar inte bara om personer som gömmer sig undan myndigheterna.

Den grupp somn ökat mest är personer som fått avslag men vistas helt öppet i Sverige, där myndigheterna ändå vet var de är. På sex år har de gått från drygt femtusen personer till nära tiotusen, en ökning med hela 92 procent.

I många fall handlar det om att länderna de ska till inte vill ta emot dem, eller för att de saknar giltiga id-handlingar.

Västra Götaland har bland de största ökningarna av ouppklarade ärenden i landet. Detta trots satsningar som det nationella reva-projektet, som skulle göra asylprocessen snabbare, och Västra Götlandsregionens egen satsning Särskild insats för verkställighet.

 Var det inte det här man ville motverka med specialsatsningarna?
– Jo, det... Och de här satsningarna har ju gjort att vi har hunnit med de ärenden som är verkställbara. Det gjorde vi inte heller tidigare.

Men det är ändå bara ungefär en åttondel av de ärenden som Lars Skoglund och hans kollegor har på sitt bord som de överhudutaget anser vara vara möjliga att gå vidare med.

En åttondel är bearbetningsbara, det är inte mycket?
– Nej, det är inte mycket.

– Jag håller inte med om den beskrivningen att det skulle vara omöjligt att verkställa de här besluten som är fattade av domstol.

Men det handlar det inte om situationen i mottagländerna utan om enskilda asylsökande som inte gör det de ska, menar Enligt Fredrik Bengtsson, informationschef på Migrationsverket:

– Det här handlar alltså inte om personer som inte kan återvända hem. Utan vad det handlar om det är personer som genom att inte samarbeta med svenska myndigheter omöjliggör den här hemresan.