Besked krävs om industriområde

Ett 50-tal radhusägare i Vällingby kräver nu klara besked från Stockholms kommunfullmäktige om vad som ska hända med Vinsta Industriområde i västra Stockholm.
De boende anser att området inte utnyttjas fullt och att det som uppfattas som en skräpig plats för skrotbilar, containrar och gamla kylskåp istället skulle kunna ge plats för nya bostäder. Omkring tusen bostäder skulle kunna byggas i området, säger Lennart Lindberg till Radio Stockholm. Lindberg är ordförande i samfällighetsföreningen Rosenkavaljeren i utkanten av Vinsta industriområde.