Förolämpning till RÅ

Sonen till den 93 åriga kvinna som blev grovt förolämpad av två vårdbiträden i Gislaved driver nu ärendet vidare till Riksåklagaren, RÅ. Sonen har stöd av Demensförbundet och begär en överprövning av beslutet att inte återuppta förundersökningen mot de två vårdbiträdena.
De två vårdbiträdenas behandling av kvinnan fick stor uppmärksamhet sen sonen placerat en bandspelare i moderns rum. I bandinspelningen hörs hur vårdbiträdena förolämpar kvinnan och hotar att slå henne.