Forskarstrid om spanska sjukan

Flera miljoner människor dog i spanska sjukan. Nu har forskare med hjälp av influensavirus från fåglar återskapat viruset, något som väcker oro och kritik.

Mellan 50 och hundra miljoner människor dog i sjukdomen mellan 1918 och 1920. Nu har forskare vid universitetet Wisconsin-Madison i USA med hjälp av influensavirus från fåglar återskapat viruset.

Enbart tre procent skiljer viruset från spanska sjukan. Och sedan har forskarna genmodifierat viruset sju gånger för att se vad som krävdes för att det skulle kunna smitta mellan djur.

Andra forskare är nu väldigt kritiska, skriver tidningen The Guardian. De menar att det här inte hjälper hälsovården att förstå farliga kommande virus, utan snarare kan riskera att sprida nya virus och att stödet till forskningen därför borde stoppas.

Men amerikanska institutet för allergi och infektionssjukdomar som finansierat forskningen menar att allt har skett under väldigt kontrollerade former. Forskarna har dessutom förklarat varför det här är intressant kunskap för att kunna förstå framtida epidemier.

Läs mer i The Guardian