Malmö

Socialdemokratiska löften på Nordiskt forum

Stefan Löfven lovar att om Socialdemokraterna vinner valet så kommer de att lagstifta om kvotering av kvinnor till börsbolagens styrelser om man efter bolagstämmorna nästa år inte ser en radikal förändring.

Under uppstarten till Nordiskt forum presenterade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven partiets 15 punkter för jämställdhet.

 – Ser vi ingen påtaglig förbättring kommer vi att införa en lag om kvotering, säger Löfven.

Vidare lovade han lönekartläggning varje år vad gäller löneskillnader mellan kvinnor och män, samt att avskaffa vårdnadsbidraget och ge ensamstående kvinnor tillgång till assisterad befruktning i Sverige.