Fler slutför gymnasiet

Andelen elever som fullföljer gymnasiet har ökat, visar en rapport från Skolverket. Förra året fick 76 procent av eleverna slutbetyg efter högst fyra år i gymnasiet, jämfört med 73 procent året innan. I Sundbybergs kommun var det bara 57 procent av eleverna som fullföljt gymnasiet inom en period på fyra år.