EU kompromissar om GMO

2:25 min

Frågan om genmodifierad mat har länge splittrat Europa, men efter flera år av politiska låsningar har EU-länderna i dag beslutat om en kompromiss om odling av GMO-grödor.

— Det är ju många länder som har tröttnat på att dra det här i långbänk i decennier. Det som ligger på bordet i dag är en väldigt urvattnad kompromiss, säger Sveriges miljöminister Lena Ek.

I Spanien odlas genmodifierad majs på över 100 000 hektar mark. Länder som Ungern, Frankrike och Österrike har däremot hittills stoppat alla försök att odla GMO-grödor på deras åkrar.

Oenigheten inom EU har lett till ett slags rättsligt dödläge, som man nu har förhandlat i fyra år för att bryta.

Nu finns alltså en kompromiss på bordet, och den välkomnas av GMO-kritiska Frankrike.

—Det nya systemet kommer garantera varje stats möjlighet att välja om man vill eller inte vill tillåta odling av GMO på sitt territorium, och att ett beslut inte ska kunna bli påtvingat, säger Frankrikes miljöminister Ségolène Royal.

Den som vill stoppa GMO-odling får bara göra det enligt vissa kriterier. Till exempel ska ett EU-land kunna åberopa klimatskäl för varför GMO-grödan kan vara ett alltför stort hot just där.

Men miljöorganisationen Greenpeace varnar för att kompromisstexten innehåller rättsliga otydligheter, något som kan göra att bioteknik-företag går till domstol för att driva igenom odling av nya genmodifierade grödor.

Sverige har en fortsatt försiktig hållning till GMO, enligt miljöministern.

— Här öppnas ju en möjlighet för att vissa produkter ska kunna godkännas på europeisk nivå. Hur Sverige i så fall kommer ställa sig i ett sånt fall, potentiellt längre fram, går inte att säga i dagens läge. Men alla partier i riksdagen har ju poängterat, och jag tycker att det är otroligt viktigt med försiktighetsprincipen, med miljö och hälsa, grundat på vetenskap, säger Lena Ek.

Men när är det tidigaste som det möjligen kan bli aktuellt för Sverige att säga ja eller nej till en EU-godkänd GMO-gröda?

— Det ligger säkert flera år fram i tiden, 4-5 år, kanske.

Slutligen måste EU-länderna enas med EU:s parlament för att få igenom den nya GMO-lagstiftningen.