Mindre pengar till högskolor

Kungliga tekniska högskolan får sitt anslag till grundutbildningen minskat med nästan 34 miljoner kronor det närmaste året. I regeringens vårproposition omfördelas anslagen mellan högskolor och universitet för att platserna inom högskolornas grundutbildningar bättre ska utnyttjas. Även Södertörns högskola får mindre pengar till grundutbildningen - en minskning med nio miljoner. Däremot får Stockholms universitet ökat anslag med 5,6 miljoner.