Alla stora svenska sjukhus går back

2:00 min

Alla landets större sjukhus beräknas få ekonomiska underskott i år, visar en enkät som Ekot gjort. Ökade personalkostnader är en av orsakerna.

På Södersjukhuset i Stockholm, där Richard Lowén är ekonomichef, räknar man med ett underskott på cirka 118 miljoner. 

– De huvudsakliga förklaringarna ligger i att vi har en lönebildning som vi har problem med, vi har högre personalkostnader än beräknat, vi är några fler än beräknat och det är ju paradoxalt när vi också har brist på personal i vissa avseenden. Men det beror till största del på att vi har parallell bemanning när vi har inskolning av nya medarbetare, säger Richard Lowén.

Är det att det är hög personalomsättning som gör att det blir dyrt?

– Ja det är alltid dyrt med hög personalomsättning och vi har högre personalomsättning både jämfört med förra året och framför allt jämfört med planerat.

Södersjukhuset är inte det enda sjukhuset som kommer att gå back i år. Ekot har frågat alla sjukhus med över 400 vårdplatser om det ekonomiska läget. Och alla de 14 sjukhus som kunde redovisa sådana siffror uppger att de räknar med underskott i år.

Till exempel räknar Akademiska sjukhuset i Uppsala med underskott på 190 miljoner, Universitetssjukhuset i Örebro med ca 110 miljoner och Södra Älvsborgs sjukhus med 91 miljoner kronors underskott. Inte ett enda sjukhus uppger att de kommer att ha en budget i balans vid årets slut.

En orsak till dålig ekonomi som flera sjukhus uppger är bemanningsproblem. Antingen att sjukhusen tvingats betala mer i löner än beräknat för att behålla och rekrytera personal. Eller att bristen på personal gjort att man tvingats stänga vårdplatser, vilket lett till att man producerat mindre vård och därmed fått mindre betalt av landstingen.

Barnmorskan Louise Bonnevier som jobbar på Södersjukhusets BB-hotell upplever att de har för lite personal på avdelningen och att personalen har fått mer att göra.

– Det har varit otroligt stressigt, vi hade faktiskt samtal i dag med chefen och sa att det är för stressigt just nu, vi måste göra något åt det, väldigt snart.

– Jag kan känna själv att jag är lite orolig över hur länge vi kommer orka hålla på så här, säger Louise Bonnevier.