Skogsplanterare stämmer arbetsgivare

1:43 min

Två kamerunier som kommit till Sverige för att plantera skog stämmer nu sin före detta arbetsgivare på nästan sammanlagt 800 000 kr.

Fallen med kamerunierna och deras arbetsvillkor på företaget Skogsnicke AB har tidigare uppmärksammats och vissa i gruppen har fått ersättning, men det har inte någon av de här männen.

– Vi kommer att driva målet som ett skadeståndsmål och yrka skadestånd på grund av att han utsatt de här personerna för bedrägeri påstår vi, säger Sten De Geer, som företräder en av männen.

I stämningsansökningarna står det att kamerunierna beordrades att jobba över 12 timmar, alla dagar i veckan. De ska inte ha fått övertidsersättning, semesterersättning eller traktamenten. Istället för den överenskomna månadslönen ska kamerunierna fått godtycklig ersättning.

Efter att fallet uppmärksammades i media förra året, av bland andra SVT:s Uppdrag granskning, påbörjades flera insamlingar. Men runt 40 av kamerunierna som kommit till Sverige för att plantera skog åt Skogsnicke är kvar i landet och lever som papperslösa i dag.

En som Ekot talat med säger att han inte vågar åka tillbaka. Han fruktar för sitt liv eftersom han inte kan betala tillbaka de skulder han dragit på sig genom att åka till Sverige.

Nu stämmer han och ytterligare en person Niklas Gotthardsson och hans företag Skogsnicke AB på runt 400 000 kr vardera. Men Niklas Gotthardsson tycker inte att det som står i stämningsansökan stämmer.

– De har inte jobbat mer än 40 timmar per vecka under en åttaveckorsperiod. Jag har aldrig kommenderat ut dem utan det har varit frivilligt om man ska jobba på till exempel en lördag.   

I ett av fallen har Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, SLA valt att företräda Skogsnicke.

– Det är problematiskt att människor uppfattar det här underlaget för arbets- och uppehållstillstånd som ett bindande dokument, det som kallas anställningserbjudande och lämnas till Migrationsverket. Det är problematiskt, för det är inte ett bindande dokument, säger Katarina Novák, vd för SLA.