Industrier i Norduppland ligger bakom gifter i Östersjöfisken

Föroreningar från industrierna i bland annat Norduppland antas ligga bakom att dioxinhalterna är för höga i den feta Östersjöfisken.

Det är länsstyrelserna i länen som gränsar till Bottenhavet som har tittat på det här och det har visat sig att kustnära sågverk och järn- och stålindustrier med mera ligger bakom det här.

Här i länet har totalt 31 områden identifierats som kan vara källor till de här föroreningarna.