Ingen tv-avgift för dator

2:21 min

En dator med internetuppkoppling är ingen tv-mottagare, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Därför kan den som äger en dator inte tvingas att betala tv-licens.

Dagens dom innebär att Radiotjänst från och med i dag inte kommer att kräva ägare av datorer, surfplattor eller mobiltelefoner med internetuppkoppling på tv-licens. Förutsatt att personen inte äger en tv.

Det aktuella fallet gäller en man från Lund som skaffat dator med internetuppkoppling, men inte i syfte att titta på tv. Han och 500 andra som överklagat ska nu få sina tv-avgifter tillbaka.

Men andra som betalt för att de äger en dator kommer inte att få pengarna åter per automatik, meddelar Radiotjänst.

– I det enskilda fallet sker en återbetalning. Men avgifter som påförts under den här perioden är korrekta. Domen är alltså inte retroaktiv, säger Johan Gernandt, kommunikationschef på Radiotjänst.

Han välkomnar dagens dom eftersom den slutgiltigt slår fast vad som gäller, men medger att man är förvånade på Radiotjänst.

– Ja, det är vi. För vi har ju varit mycket noggranna och metodiska innan vi startade den här tillämpningen. Vi har tagit in oberoende experter för att vara säkra på vår sak.

Gjorde ni fel när ni krävde datorinnehavare på tv-licens?
– Nej, vi anser inte att vi gjorde det.

Radiotjänst har tolkat lagen som att den som äger en dator, oavsett hur den fungerar eller används, är skyldig att betala avgiften. Flera domstolar har tidigare gått på Radiotjänsts linje.

Men Högsta förvaltningsdomstolen grundar sin dom på formuleringen att en tv-mottagare enligt lagen är utrustning avsedd att ta emot utsändning av tv-program.

En uppkopplad dator är inte avsedd för att ta emot utsändningar, även om den kan, menar rätten.

Att SVT förra våren gjorde sina direktsändningar tillgängliga även på webben ger inte Radiotjänst rätt att ta ut tv-avgift från alla med dator och internet, enligt domstolen.

Eva Hamilton, vd för Sveriges Television och styrelseordförande för Radiotjänst, är inte nöjd med dagens dom. Enligt henne är den varken rättvis eller en "hållbar lösning för framtiden".

– Domen i dag innebär att endast den del av befolkningen som har traditionella tv-apparater ska betala för hela svenska folkets användning av SVT:s, Sveriges Radios och UR:s utbud och tjänster, säger Eva Hamilton i ett pressmeddelande.