Ingen tv-avgift för dator

2:23 min

En dator med internetuppkoppling är ingen tv-mottagare. Därför krävs ingen tv-licens.

Det är resultatet av en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD grundar sin dom på formuleringen att en tv-mottagare enligt lagen är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program och att det är de som har en sådan tv-mottagare som ska betala avgift. 

Men en dator med internetuppkoppling är inte avsedd för att ta emot utsändningar av tv-program - även om den kan göra det. Att SVT börjat att sända ut sitt schemalagda programutbud på webben i februari 2013 ger därför inte Radiotjänst rätt att ta ut tv-avgift från dem som har dator med internetuppkoppling.

Ska en avgift läggas även på datorer "bör det fordra tydligt stöd i lag", skriver HFD i ett pressmeddelande där man också kallar tv-avgiften för "en betungande förpliktelse".

"Vi hade förväntat oss att HFD skulle döma enligt lagstiftarens intention med ett teknikneutralt utrustningsbegrepp och därigenom bekräfta att Radiotjänsts tolkning och tillämpning av lagen är korrekt", skriver Radiotjänst i ett pressmeddelande.

Radiotjänst konstaterar att den nu får återgå till den tidigare tillämpningen, det vill säga inte längre ta radio- och tv-avgift för dator/mobil med internetuppkoppling.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill inte kommentera domen i nuläget utan hänvisar till Radiotjänst som är de som är ansvariga för att ha tolkat lagen som att de har haft rätt att ta ut tv-avgift från datoranvändare. Enligt Adelsohn Liljeroths pressekreterare håller de nu på och går igenom och analyserar domen.

I sin dom konstaterar HFD vidare att "webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet". Den tolkningen gör man utifrån en lagskrivning om att en utsändning i lagens mening är riktad till och tillgänglig för allmänheten "utan särskild begäran". Så är inte fallet för exempelvis "beställ-tv och andra former för tv-sändning", skriver rätten i sin dom.

Rätten slår fast att den person som målet gäller har rätt att få tillbaka den tv-avgift för tre månader som han felaktigt betalat. Hur rättens beslut påverkar andra som på felaktiga grunder betalat avgiften är oklart. TT söker Radiotjänst för att söka svar på frågan.

Artikeln uppdateras