"Färre journalister ett demokratiproblem"

I dag producerar TV4 Sundsvall sina sista sändningar och fyra journalister blir av med jobbet. Även SVT:s Mittnytt gör sig av med folk och medieforskaren Ingela Wadbring ser med oro på utvecklingen.

– Det är definitivt ett demokratiproblem att journalisterna blir färre. Det har både att göra med att människor måste kunna ta del av lokala nyheter men också att makthavare kanske känner att det finns färre som granskar dem. Ju fler ögon som ser desto bättre, säger Ingela Wadbring som är medieforskare på Mittuniversitetet.

En konsekvens av TV4:s nedläggning av sina lokala sändningar är, menar Ingela Wadbring, att det sannolikt blir en större stockholmscentrering i kanalens nyheter.

– Det kommer bli mindre lokalt material eftersom det finns färre som ser vad som händer lokalt, både vad gäller granskning och det dagliga nyhetsarbetet. Vi ska vara glada för att det finns ett avtal för public service-kanalerna att man måste ha en viss del av sin bevakning utanför Stockholm. Men det är klart, avtal kan alltid omförhandlas, fortsätter Ingela Wadbring.

Hon tror att den dystra utvecklingen kommer att fortsätta på medieområdet.

– Det handlar om att materialet ska kunna finansieras på något sätt. I dag behöver inte företagen nödvändigtvis annonsera i redaktionella medier för att nå ut med sina budskap, det kan man göra via sökmotorer på nätet till exempel. Och om publiken inte heller är beredd att betala för nyhetsmaterialet, vem ska då göra det, frågar sig Ingela Wadbring.