Fallet Hemgården vidare till RÅ

Sonen till den 93-åriga kvinna på Hemgården i Gislaved som blev grovt förolämpad av två vårdbiträden driver ärendet vidare till Riksåklagaren (RÅ).
Med stöd av Demensförbundet begär sonen en överprövning hos RÅ av överåklagarens beslut att inte återuppta förundersökningen mot de två vårdbiträdena. Demensförbundet,som inte självt kan driva processen, vill få klarlagt om man kan behandla demenssjuka människor på detta sätt. Eftersom sonen placerat en bandspelare i moderns rum finns det bevis för hur vårdbiträdena förolämpar kvinnan och hotar att slå henne.