Glädje över att dator inte kräver tv-licens

2:22 min

Nicklas Nygren var en av de första som Radiotjänst tvingade att betala tv-licens för att han hade dator. Han är lättad över dagens besked att datorer inte ska betraktas som tv-mottagare.

– Det är glädjande tycker jag, det är precis det jag jobbat för att få igenom. Det känns hur bra som helst ur min synvinkel, säger Nicklas Nygren.

– Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning och jag tror det finns mer att säga om själva frågan.

Nicklas Nygren är en av 500 personer som överklagat att Radiotjänst har tagit ut tv-avgift av personer som har en dator med internetuppkoppling.

Radiotjänst har likställt datorer med tv-mottagare, det vill säga traditionella tv-apparater.

Men Nicklas Nygren som drivit frågan upp till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, har i dag fått rätt i sin tolkning av lagtexten att den inte var avsedd att omfatta datorer.

Han får medhåll från justitieråd Erik Nymansson vid Högsta förvaltningsdomstolen om att Radiotjänst har gjort fel som krävt tv-avgift av personer med en dator.

– De har inte laglig grund för att ta ut tv-avgift för datorer. Det har de aldrig haft, säger Erik Nymansson.

Men Radiotjänst har ju fått rätt i lägre instanser?
– Men nu är det slutinstansen, Högsta förvaltningsdomstolens dom. Det är den som bestämmer. Även om Radiotjänst fått rätt i underinstanserna är detta inte intressant längre.

Högsta förvaltningsdomstolen har valt att tolka lagtexten på det sätt att datorer inte ska betraktas som tv-mottagare eftersom lagen är allt för otydlig.

– När det är frågan om att ålägga enskilda att betala en så här betungande avgift som det är frågan om krävs det att lagstiftningen är tydlig och lagtexten är tydlig. Ett sådant tydligt lagstöd finns inte i det här fallet, säger justitieråd Erik Nymansson.