Sociala möten kan försvinna när butiker stänger

12 min

Det är snarare det sociala som blir lidande än invånarnas möjlighet till service. Det säger forskare apropå fenomenet i Heby där butiker tvingas stänga på grund av lönsamhetsproblem.

Mat och andra varor går alltid att få tag på, även om det kan bli krångligt. Värre är det med de sociala knutpunkter som affärer på mindre orter utgör.

- Den problematiska sidan med det här är mer den mjuka sidan då när det gäller själva stämningen på orten. Det här är ju viktiga symboler för en blomstrande ort eller en blomstrande bygd, säger Jan Amcoff på Uppsala universitet.

För somliga personer kanske inte är själv inköpet i butiken är det allra viktigaste.

- Själva poängen med besöket kanske lika mycket var just att få den här sociala kontakten, säger Jan Amcoff.