Minskat anslag för Mitthögskolan

Mitthögskolan förlorar mest av landets högskolor och universitet och får sitt anslag minskat med 54 miljoner kronor.
Det beror på att regeringen omfördelar pengar från lärosäten som har svårt att fylla sina utbildningsplatser - till dem som har större efterfrågan. Förutom Mitthögskolan får bland annat högskolorna i Kalmar och Dalarna och Kungliga tekniska högskolan minskade anslag. Mera pengar blir det till bland annat högskolan i Gävle och universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm.