Alla partier öppnar för nya sätt att finansiera public service

1:25 min

Beskedet i dag från Högsta förvaltningsdomstolen om att den som tittar på tv i en dator inte ska behöva betala radio- och tv-avgiften har fått samtliga politiska partier att öppna för att ersätta dagens sätt att finansiera public service.

Men synpunkterna går isär om vad dagens avgift ska ersättas med. Inom Alliansen är det bara Kristdemokraterna och Moderaterna som vill att public service ska finaniseras med en skatt. Fördelarna är flera, enligt Cecilia Magnusson som sitter för Moderaterna i riksdagens kulturutskott.

– Det blir billigare finansiering. I dag har vi ett helt bolag som inte gör annat än att dra in tv-avgift. Det blir heller inga oklarheter längre om vem som ska betala avgiften.

Cecilia Magnusson ser inte någon risk att en skatt skulle riskera public service oberoende, men det gör Centern och Folkpartiet, som hellre ser en obligatorisk avgift.

– Det har med beroendefrågan att göra. Vi vill inte införa en ny skatt, men precis som man kan ha en begravningsavgift kan man ha en avgift för public service, säger Ulf Nilsson som är folkpartist i kulturutskottet.

Men Sverigedemokraternas Margareta Larsson säger att partiet förordar en skatt, och ser inte att det skulle hota oberoendet.

I den rödgröna oppositionen öppnar alla tre partier för att ersätta dagens radio- och tvavgift, men inte med en skatt. 

– Tittar vi på längre sikt så måste vi naturligtvis se hur vi kan hitta en annan modell, säger Socialdemokraternas Gunilla Carlsson, ordförande i kulturutskottet.

– Det som är allra viktigast för oss är att se till att man behåller det oberoende som public service har i dag genom den finansieringsmodellen som vi har, och hur kan vi i så fall hitta en sådan modell?