Fler platser på Kunskapslyftet

Fler ska kunna förkovra sig genom Kunskapslyftet från och med i höst. Regeringen föreslår medel för ytterligare 6 000 platser i sin vårproposition.
Insatsen ska riktas särskilt mot de kommuner och regioner, som drabbats av vinterns varsel om uppsägningar. Men också andra regioner med svag arbetsmarknad ska få extra stöd till Kunskapslyftet.