Extrapengar till Högskolan

Högskolan i Borås får nästan 19 miljoner kronor extra för grundutbildning i år. Det föreslår regeringen idag.
Orsaken är en omfördelning mellan landets universitet och högskolor. Genom att bland annat Borås får extra pengar räknar regeringen med att fler studenter kommer att kunna utbildas i år. Det är högskolor som regeringen räknar med kan fylla sina platser, som till exempel Borås, som får del av extrapengarna.