Skåne

Sommarlov skapar ångest och oro

1:33 min

Det är inte alla barn som ser fram emot skolavslutningar och sommarlov. Skolan är en viktig, trygg punkt för många barn som har det oroligt hemma, en trygghet som barnen nu bli utan i flera veckor.

Kuratorerna som jobbar på BRIS telefonjour och internetchat märker att många barn bär på oro och ångest inför sommarlovet. Det kan handla om rädsla att bli ensam, oro för föräldrars missbruk eller en ovisshet över hur sommaren kommer bli.

- Speciellt när föräldrarna ligger i konflikt och har svårt att prata med varandra så kan sommaren bli en lång period som ska delas upp och man ska vara på olika ställen och det kanske finns olika vuxna intressen i det och det är lätt att man glömmer bort att det också finns ett barn här som vill någonting och tycker att det här är jobbigt, säger Helen Thorén som jobbar på BRIS.

En skolkurator eller psykolog kan vara ett stort stöd för ett barns livssituation, ett stöd som försvinner under sommarlovet. De här barnen är i extra behov av trygga vuxna under sommaren, och Helen Thorén vill vädja till föräldrar att vara uppmärksamma på sina barns vänner.

- Det blir viktigt med andra vuxna kring de här barnen som har det tufft. Som förälder till ett barn vars kompis har det tufft så kan man bli otroligt viktig. Att vara den kloka vuxna som lyssnar, frågar, stöttar och bekräftar.

Barn och unga som vill prata med BRIS kan ringa nummer 116 111

Vuxna som behöver stöd kan ringa nummer 0771505050