KomVux i Falun

Kommunala vuxenutbildningen i Falun, som länge brottats med problem, får en helt ny organisation och bantas kraftigt. Gymnasieutbildningen, som i dag är den största delen av Komvux, kommer privata utbildningsföretag i Falun att få konkurera om.
I dag omsätter Komvux cirka 40 miljoner kronor varje år. Efter att den nya organisationen är i gång kommer det som fortfarande heter komvux att omsätta en tiondel av det - 4-5 miljoner. Då kommer Komvux bara att driva den undervisning som Komvux enligt lag är skyldigt att göra. Falu Centrum för utbildning, FCU, som sorterar under näringslivskontoret, ska ansvara för komvux gymnasieplatser liksom de kurser som i dag ordnas för Kunskapslyftet. FCU ska också ansvara för ett "Lärcentrum" som ska fungera som en mötesplats för eleverna. Det här innebär att att FCU ska upphandla gymnasieutbildningen på den öppna marknaden. Faluns organisations- och IT-chef, Jan Fors,