Mitthögskolan förlorar anslag

Mitthögskolan får ett minskat anslag med 54 miljoner när regeringen idag presenterar sin vårbudget. Orsaken är att allt färre studenter har sökt sig till skolan under de senaste åren.
Skolan har samtidigt minskat antalet studieplatser. Enligt rektor Gunnar Svedberg kommer inte utbildningarna som finns kvar att påverkas.